شهرستان قزوين به لحاظ موقعيت ممتاز جغرافيايي و مواصلاتي هميشه درتاريخ مد نظر بوده است مورخين بناي اصلي شهر قزوين را به شاپور ذوالاکتاف ساساني نسبت مي دهند که نام آن ابتدا کشوين بوده است . با طلوع خورشيداسلام ، ارکان حکومت ساساني فرو پاشيده و سپاه اسلام به منظور گسترش توحيدو محو شرک و بت پرستي به حرکت درآمد . قزوين در سال 24 هجري به دست (براءبن عازب ) فرمانده سپاه والي کوفه به صلح گشوده شد و از ثغور يا مرزهاي مهم و استراتژيک حکومت اسلامي به شمار مي رفت .
در زمان حکومت صفويه و پس از جنگ (چلدران ) در سال 920 هجري ، قزوين مورد توجه بسيارقرار گرفت و رفته رفته تبديل به پايتخت صفويان گرديد و مجموعه اي از کاخهاو عمارت سلطنتي در آن احداث شد که از اين مجموعه ها مي توان بعنوان نمونه اوليه و کوچکتري ازبناهاي تاريخي احداث شده در شهر اصفهان پايتخت بعدي حکومت صفويه ياد کرد .
شهرستان قزوين در صد وسي کيلو متري غرب تهران قرار دارد و به وسيله بزرگراه و راه آهن به تهران متصل است .مرکز اين شهرستان شهر قزوين و دارايیش بخش به نام هاي مرکزي ،البرز،رودبار الموت ،رودبار شهرستان ،تارم سفلي و کوهين و نيز شانزده دهستان است . آب و هواي اين شهرستان درتابستان خنک و در زمستان سرد است. ميزان بارش ساليانه آن ،حدود سيصدو هجده ميليمتر و متوسط دماي هواي آن بيست و شش درجه سانتيگراد است. بخش شمالي شهرستان قزوين را کوهستان هاي البرز در برگرفته و داراي چشم اندازهاي طبيعي بسيار زيبا و جالب است و قسمت جنوبي و شرقي آن را دشت نسبتا همواري احاطه نموده است.
قزوين از قرن سوم هجري به بعد از مراکز مهم علمي به حساب آمد و علاوه بر نويسندگان و علماي بزرگي چون ابن مجد ، نجم الدين کاتبي ، امام ابوالقاسم رافعي قزوين ، امام احمد غزالي، زکريايي قزويني ، حمدالله مستوفي و علامه آيت الله رفيعي قزويني ، عبيدزاکاني ،علامه دهخدا ، علامه محمد قزويني و… يادي به ميان آورد . از جمله بناهاي تاريخي استان قزوين نيز مي توان به عمارت کلاه فرنگي و سردار عالي قاپور وبناهاي صفويه ، آرامگاه حمدالله مستوفي ، حمام شاه عباس ، بازار قيصريه ،قلعه حسن صباح در منطقه الموت مدرسه و مسجد سردار ، مسجد جامع کبير ،امامزاده حسين ، مسجد نبي و مدرسه پيغمبريه اشاره کرد . قزوين علاوه برسوابق تاريخي و کشاورزي يکي از قطبهاي بزرگ صنعتي ايران محسوب مي شود که با داشتن 1700 واحد کوچک و بزرگ صنعتي و دو شهر صنعتي البرز « اولين شهرصنعتي ايران تأسيس 1346» و «ليا» مقام والايي در صنعت کشوردارد .
             همچنين معادن بزرگ مس،  سرب ، روي ، گچ و…در اين منطقه نهفته است . عمده محصولات باغي وزراعي استان در شهرستان قزوين توليد ميشود.درقزوين واحدهاي بزرگ دام طيور فعاليت دارند. قزوين برسر راه استانهاي  غرب وشمال باستانهاي شرق کشورقرار دارد به همين دليل از ديربازبعنوان يک مرکزتجاري بزرگ محسوب ميگردد از نظر مراکز آموزشي عالي نيز ميتوان دانشگاه بزرگ بين المللي امام خميني (ره ) ، دانشگاه علوم پزشکي و دانشگاههاي آزادو پيام نور و تربيت معلم و دانشگاه اسلامي کار….نام برد.