معاونت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قزوین

 

مدیریت سرمایه گذاری شهرداری قزوین با هدف گسترش و تمرکز برامور مربوط به سرمایه گذاری و جذب سرمایه و سرمایه گذاران در راستای برنامه‌های توسعه و رونق اقتصاد شهری در سال 1388 تاسیس شد.

 اما مدیریت سرمایه‌گذاری، پس از چهار سال فعالیت، با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر قزوین،برای ارتقای کمی وکیفی در اجرای پروژه‌های اقتصادی با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی، این مجموعه از مدیریت به معاونت ارتقا یافت.

براین اساس در مهرماه سال 1392 معاونت جدیدی باعنوان"معاونت سرمایه گذاری ومشارکت‌های مردمی شهرداری قزوین" ایجاد شد.