اهداف :

* استقبال از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور دستیابی به تحولات اساسی در زمینه برنامه ریزی های کلان شهری با استفاده از روش مشارکت

* روان سازی فعالیت های مشارکتی با استفاده از ابزار تشکیل کمیته های سرمایه گذاری و مشارکت در مناطق و معاونتها

* توجه به سرمایه گذاری و مشارکتهای شهری منطقه ای و ملی

* همکاری با شریک/سرمایه گذاران در جهت انجام مطالعات امکان سنجی به منظور تعریف طرح های مناسب با حداکثر ارزش افزوده و بازدهی اقتصادی و اجتماعی

* تخصصی نمودن عملکرد در حوزه سرمایه گذاری به منظور کوتاه کردن فرآیند مشارکت

* تعریف طرح ها و پروژه های مشارکتی با رعایت اولویت طرحهای بالا دست شهری و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

* شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری و بهره گیری کامل از آنها با مشارکت بخش خصوصی و بخش تعاونی

* استفاده از توان مدیریتی بخش خصوصی و تعاونی و شریک/سرمایه گذاران در اجرای پروژه های مشارکتی

* مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری بخش های مختلف مدیریت شهری جهت تامین منافع اجتماعی و توسعه شهری

* انجام پروژه های عمرانی شهری با مشارکت شریک/سرمایه گذاران به منظور کاهش معضلات شهری و نظارت بر حسن اجرای آنها

 

 وظایف:

*  شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصاد شهري

 

*   تبيين فرصتهاي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصاد شهري

 

*   معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصاد شهري

 

*   شناسايي و طبقه بندي سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري

 

*    انتخاب و جذب سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري

 

*    ايجاد توافقنامه با سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري

 

*    اخذ مصوبات مربوطه از هيات عالي سرمايه گذاري

 

*    تهيه و تنظيم قراردادهاي سرمايه گذاري و مشاركت با سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري (با هماهنگي شهردار ،معاونين و مديريت مناطق مربوطه)

 

*    کنترل و پيگيري مستمر در جهت حمايت همه جانبه از سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري با هماهنگي و همکاري شهردار، معاونين و مديريت مناطق مربوطه در جلسات  هيات عالي سرمايه گذاري و مشارکت (اين هماهنگي ها و همكاري ها شامل تهيه و تصويب طرحها، صدور مجوزات لازم، تحويل و در صورت ضرورت انتقال سهم قدر زمين و تعيين قدرالسهم طرفين، عمليات اجرايي و مديريت فروش سهم الشراكه پس از اجراء و ... ميباشد)

 

مديريت فروش و واگذاري سهم قدر شهرداري و سرمايه گذار در مشارکت هاي اقتصادي

 

*  رايزني با شهرداري هاي ساير استان ها و استفاده از تجارب آنها