علیرضا ترابی

معاون سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری

سعید وزیری نژاد جانشین معاونت
امید رحمانی مدیر سرمایه گذاری
عارف مقدم سلیمی مسئول روابط عمومی
سعید میزانی کارشناس شهرسازی و املاک
فرشاد فصاحت کارشناس مالی و ارزیابی اقتصادی
حمیده ملازینل مسئول دفتر
مژگان رشنو کارشناس سرمایه گذاری
ثمینه جباری کارشناس فناوری اطلاعات و آمار
مرجان ربیعی کارشناس کنترل پروژه
رقیه قوامی کارشناس فناوری اطلاعات و آمار
جلال افشار مشاور امور قراردادها
مرضیه امیرنژاد مسئول دبیرخانه
عاطفه خواجه وند کارشناس سرمایه گذاری