شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ترابی، معاون سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهردار قزوین:

شهر قزوین با ساخت مجتمع صنفی کارگاهی بیدستان پوست‌اندازی می‌کند

علیرضا ترابی، معاون سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهردار قزوین گفت: شهر قزوین با ساخت مجتمع صنفی کارگاهی بیدستان در آینده‌ای نزدیک پوست‌اندازی می‌کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری قزوین؛ ترابی در جلسه کارگروه سرمایه گذاری که با حضور دکتر صفری، شهردار قزوین و سرمایه گذاران مجتمع کارگاهی بیدستان برگزار شد، افزود: شهرداری قزوین پس از سال‌ها، ایده مجتمع کارگاهی بیدستان را اجرا می‌کند که این پروژه در مدیریت گذشته به سرانجام نرسیده ‌بود.

وی در ادامه با اشاره به این طرح خاطرنشان کرد: از آنجایی که مطالعات گسترده بر روی طرح مجتمع کارگاهی بیدستان انجام شده‌است، می‌تواند موجب  پوست‌اندازی در سیمای شهری شود.

معاون سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهردار قزوین تصریح کرد: با حذف  ابزارها و ضایعاتی که این مشاغل در سطح شهر تولید می‌کنند، علاوه بر زیبایی چهره شهر، شاهد کاهش آلایندگی هوا و  سفرهاي درون شهري (مدیریت ترافیک) خواهیم بود که در نهایت حفظ محیط زیست و افزایش سلامتی و رفاه حال شهروندان را در پی دارد.

ترابی تأکید کرد: با احترام به شاغلان زحمتکش برخی از مشاغل شهری، این مشاغل موجب آلودگی صوتی و بصری می‌شوند و به نوعی به آرامش شهر خدشه وارد می‌کنند؛ از این رو باید به محدوده خارج از شهر منتقل شوند.

وی خاطرنشان کرد: اصنافی که قرار است به این مکان منتقل شوند، نگران تأثیرمنفی در درآمد خود نباشند زیرا مدیریت شهری همه جوانب را در نظر گرفته است و ممکن است با اجرای کامل پروژه، سرمایه آن‌ها نیز افزایش یابد.

به گفته این مقام مسئول دسترسی آسان به دلیل تجمیع برخی از شغل‌های شهری در یک مجتمع، رونق کسب و کار، جذب سرمایه از طریق خدمات مشتریان و امکان سرویس دادن مجتمع به شهرهاي مجاور به دلیل موقعیت مکانی مناسب، از ویژگی‌های  مجتمع کارگاهی بیدستان است.

ترابی با بیان اینکه این مجتمع کارگاهی در زمینی به مساحت 33 هکتار احداث می شود، گفت: این پروژه با ایجاد کارگاه‌هایی برای اصناف درودگر، ورق کار و رسته‌هاي وابسته، همراه با فضاهای زمین ورزشی، اقامتگاه، جایگاه های سوخت، مخازن مرکزی دپوی زباله، درمانگاه، فوت کورت، فضاهای اداری، انبارهای مرکزی و ایستگاه آتش نشانی در چهار مرحله با اشتغالزایی حدود 3 هزار نفر به بهره برداری می رسد.

در این جلسه دکتر علی صفری، شهردار قزوین نیز بر لزوم اجرای سریع‌تر پروژه و انتقال صنایع، کارگاه‌ها و مشاغل شهری و انبارهای پرخطر از فضای شهری تأکید کرد.

همچنین در کارگروه سرمایه گذاری مصوب شد، کمیته ای متشکل از معاونت سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی، معاونت شهرسازی و معماری، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، نقشه های مرحله نخست را تهیه کنند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط