سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

شهرها چگونه می توانند سرمایه را جذب کنند؟

در دنیایی که هر روز جهانی تر می شود، شهرها باید به جای رقابت، خود را با سرمایه پذیری و جذب سرمایه گذاری برجسته کنند. شهر باید با مانور دادن روی نقاط قوت خود و گرامی داشت تفاوت هایش، خود را به نحوی معتبر، متمایز کند.

به طور کلی دو نوع دغدغه ی سرمایه گذاری متفاوت وجود دارد:

- بنیان های اقتصادی مکان چیست؟

- کیفیت های مکانی آن کدام است؟

شهر برای این که موفق باشد باید هر دو نیاز تحلیل اقتصادی و حال و هوای سرمایه گذار بالقوه را برآورده کند.

البته بنیان های اقتصادی یک مکان، برای سرمایه گذاری، تعیین کننده و قطعی است. این که شهر ارتباط های خوب، مهارت بالا و تنوع جمعیتی داشته باشد، همچنین زیر ساخت خوب و نیز حکمرانی خوب داشته باشد در توان بالقوه ی اقتصادی آن نقش تعیین کننده دارد.

هر چه شهر بنیان های اقتصادی اش را بیشتر توسعه دهد، کیفیت های یگانه و اصیل آن که شخصیت شهر به شمار می رود بیشتر در تمایز آن از شهرهایی که مشخصه های قدرتمند مشابه دارند تاثیر می گذارد.

پرفسور مایکل پارکینسون- دانشگاه لیورپول

تصاویر مرتبط