پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

خیابان های رنگارنگ بورانو

بورانو دهکده کوچکی است که همانند ونیز دور تا دور آن را آب در بر گرفته و بیشتر بخاطر داشتن خانه های رنگارنگ معروف است. این دهکده زیبا بهشت علاقه مندان به عکاسی به شمار می رود چرا که با بازدید از این جزیره می توانند تصاویر بیشماری از خانه های رنگی، قایق ها و دریای آرام و آبی رنگ آن بگیرند.

بورانو یک جزیره در تالاب ونتزیا در شمال ایتالیا است و به مانند ونیز است. میتوان شهر بورانو را مجمع الجزایری از چهار جزیره خواند، که از طریق پل بهم وصلند. از نمونه های موفق اجرا شده می توان به خیابان نواب قزوین اشاره کرد.

تصاویر مرتبط