استان قزوين که در حوزه مرکزي ايران با مساحتي معادل 15 هزار و 821 کيلومتر مربع، بين 48 درجه و 45 دقيقه تا 50 درجه و 50 دقيقه طول شرقي و 35 درجه و 37 دقيقه تا 36 درجه و 45 دقيقه عرض شمالي قرار دارد از شمال به استان هاي مازندران و گيلان، از غرب به استان هاي همدان و زنجان، از جنوب به استان مرکزي و از شرق به استان تهران محدود مي شود . سلسه جبال البرز مرکزي و کوه هاي رامند و خرقان از سه جهت استان را فرا گرفته و دشت گسترده اي را به وجود آورده اند که از شمال به جنوب 75 کيلومتر و از شرق به غرب حدود 95 کيلو متر است .
ارتفاعات شمال استان به بيش از 4000 متر و جنوب غربي به 2700 متر از سطح دريا مي رسد و کوه هاي معروف آن سيالان، شاه البرز، خشچال، سفيد کوه، شجاع الدين، اله تره، رامند، آق داغ، خرقان، ساري داغ، سلطان پير، سياه کوه و... هستند که سيالان با 4175 وشاه البرز با 4056 متر بلندتر از ديگرانند. محدوده مرکزي و شرق استان که دشت پهناور قزوين را تشکيل داده داراي شيبي است که از شمال غرب به جنوب شرق امتداد يافته و در پايين ترين نقطه 1130 متر است.کمترين نقطه استان از سطح دريا با 300 متر در منطقه طارم سفلي و کناره هاي درياچه سد سفيد رود واقع شده که تفاوت آشکاري را از نظر توپوگرافي به وجود آورده است.
 
استان قزوين از شمال به استانهاي گيلان و مازندران، از غرب به استانهاي همدان و زنجان، از جنوب به استان مرکزي و از شرق با استان تهران محدود مي شود.
اين استان از 20شهر (قزوين، تاکستان، آبيک، بوئين زهرا، اقباليه، محمديه، الوند، اسفرورين، محمودآباد نمونه، خرمدشت، ضيا آباد، آوج، شال، دانسفهان، آبگرم، ارداق، معلم کلايه، رازميان، کوهين و بيدستان) در قالب 5 شهرستان تشکيل شده و داراي 23 بخش، 44دهستان و 1543آبادي است و جمعيت بيش از يک ميليون را در خود جاي داده است.
سلسله جبال البرز مرکزي و کوه هاي رامند خرقان از سه جهت استان را فرا گرفته و دشت پهناور قزوين را دربر گرفته است. اين دشت از شمال به جنوب 75کيلو متر و از شرق به غرب حدود 95کيلومتر است.
ارتفاعات شمال و شمال غرب استان به بيش از 4000 متر و جنوب غربي استان به 2700 متر از سطح دريا مي رسد.
مرتفع ترين قله‌هاي استان سيالان، شاه البرز و خشچال است که حداکثر ارتفاع آن در قله هاي شمالي شاه البرز 4200 متر از سطح دريا است.
محدوده مرکزي و شرق استان را دشت قزوين تشکيل مي دهد که شيب آن از شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارد و پست ترين نقطه آن 1130 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. کمترين نقطه استان از سطح دريا 300 متر در منطقه طارم سفلي و در کناره هاي درياچه سد سفيد رود واقع شده است.
 
وضعيت آب و هوايي و آب هاي جاري استان
 استان قزوين متشكل از سه منطقه متمايز و مشخص كوهستاني ، كوهپايه اي و دشتي است و مناطق كوهستاني به صورت كمربند ناپيوسته اي ، نواحي شمالي ، جنوبي و غربي آن را تحت پوشش خود قرار داده است . اين استان داراي آب و هواي متنوعي در طيف بياباني ، سرد و معتدل كوهستاني و گرم و نيمه مرطوب است .
 پراكندگي آب و هواي استان به شرح زير مي باشد :
 1- آب و هواي سرد كوهستاني در نواحي شمالي و ارتفاعات جنوب غربي استان 
2- آب و هواي معتدل در كوهپايه ها و دامنه ها
3- آب و هواي خشك تا نيمه خشك نواحي مركزي دشت قزوين و بوئين زهرا
4- آب و هواي مرطوب گرمسيري در نواحي طارم و دره شاهرود در مجموع استان قزوين منطقه اي با تنوع آب و هواي بسيار است .
 رودهاي مهم استان عبارتند از : الموت رود ، اندج رود و نينه رود ( كه با پيوستن به طالقان رود رودخانه پر آب شاهرود را تشكيل مي دهند ) و اربديان ، خارود تار و لات و رودخانه هاي ديزج ، ارنزج و خر رود .