شرح وظایف سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین  

   

    

  1 . تهیه و جمع آوری اطلاعات جامع از پروژه های مورد سرمایه گذاری

 

2. بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پروژه ها از نظر تاثیرات اقتصادی درآمدی

 

3. فراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغیب و تشویق در امور سرمایه گذاری

 

4. تعیین زمان بندی دقیق و بررسی علل تاخیر احتمالی در عملیات اجرایی

 

5. انجام مشاوره با کارشناسان ذیربط شهرداری و صاحب نظران حقیقی و حقوقی در امور سرمایه گذاری جهت ارائه طرح های کاربردی

 

6. فراهم نمودن بستر مناسب برای رقابت سالم بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری

 

7. تهیه گزارش جامع از روند امور سرمایه گذاری جهت ارائه به هیأت عالی سرمایه گذاری

 

8. ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای از امور سرمایه گذاری از سوی شهرداری به سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

 

9. ارجاع کلیه طرح های مصوب هیأت عالی جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر یا کمیسیونها

 

10. ابلاغ مصوبات هیأت عالی سرمایه گذاری و پیگیری نحوه اجرای آنها

 

11. ایجاد هماهنگی در امور سرمایه گذاری در مناطق و سازمان های وابسته و واحدهای تابعه شهرداری

 

12. مدیریت تهیه و اجرای مطالعات توسعه سرمایه گذاری شهر شامل شناسایی و امکان سنجی فرصتهای سرمایه گذاری شیوههای مختلف مشارکتی و تامین مالی و نظایر آن در چارچوب برنامه راهبردی - عملیاتی توسعه شهر و شهرداری

 

13. بازاریانی شهری (برند سازی) به منظور رقابت با سایر شهرها و ارتقاء رتبه اقتصاد شهر

 

14. تدوین و مستندسازی فرآیند سرمایه گذاری و اطلاع رسانی عمومی

 

15. شناسایی، ترغیب و ارائه بسته های تشویقی به مردم و سرمایه گذاران خارجی

 

16. استفاده از شیوه های نوین و کارآمد برای جذب سرمایه در جهت تحقق فرصت های سرمایه گذاری از قبیل برگزاری یا حضور در همایش ها و نمایشگاه های ملی و بین المللی مرتبط ایجاد بانک اطلاعات سرمایه گذاران و رتبه بندی آن ها

 

17. مدیریت تهیه و اجرای طرحهای خصوصی سازی در شهرداری

 

 18. استفاده از منابع و ابزارهای مالی نوین از قبیل ،فاینانس ،یوزانس، خطوط اعتباری وام های بین المللی، وام های غیر قرضی (سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی)، اوراق مشارکت صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

 

19. بهره برداری از ظرفیت موسسات ،پولی مالی و اعتباری مجاز صندوق توسعه سرمایه گذاری شرکتهای سهام ،پروژه بیمه،ها صندوقها و بنگاههای سرمایه گذاری مورد تایید سازمان بررسی و اوراق بهادار در جهت توسعه اقتصاد شهر.