فراخوان سرمایه گذاری فراخوان سرمایه گذاری

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار شهرداری قزوین (( نوبت اول))