دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

مجتمع مسکونی ستاره پونک

مجتمع مسکونی ستاره پونک

مشخصات پروژه:

زمین پروژه: 14841/66 مترمربع

558 واحد مسکونی با زیربنایی به مساحت 100836 مترمربع

بنای مفید 59630 مترمربع مسکونی و 6523/65 مترمربع تجاری شامل( بانک، رستوران، کافی شاپ و ...)

3000 مترمربع تجاری خطی

تعداد طبقات: 17 طبقه (15 مسکونی + 2 پارکینگ)

پیشرفت فیزیکی پروژه: 42/54 درصد

تصاویر مرتبط