چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی

هدف پروژه:

- انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژیهای تجدیدپذیر و از مهمترین آنها می باشد.

- میزان تابش انرژی خورشیدی در نقاط مختلف جهان متغیر بوده و در کمربند خورشیدی زمین بیشترین مقدار را داراست.

- کشور ایران نیز در نواحی پرتابش واقع است و مطالعات نشان می دهد که استفاده از تجهیزات خورشیدی در ایران مناسب بوده و میتواند بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را تأمین نماید.

* احداث نیروگاه خورشیدی تولید برق با ظرفیت 15 مگا وات با فن آوری فوق مدرن آلمان

مزایای نیروگاه خورشیدی:

- تولید برق بدون مصرف سوخت

- عدم نیاز به آب زیاد

- عدم آلودگی محیط زیست

- امکان تامین شبکه های کوچک و ناحیه ای

- استهلاک کم و عمر زیاد

- عدم نیاز به متخصص

 

تصاویر مرتبط