پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

مجتمع تجاری مهرتاب مال

مجتمع تجاری مهرتاب مال

هدف پروژه:

احداث مجموعه خدماتی با موضوعات تجاری، تفریحی، گردشگری، ورزشی، آموزشی براساس استانداردهای بین المللی در مقیاس استانی و منطقه ای

تصاویر مرتبط