سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

اولین جلسه کارگروه کارشناسی بررسی فراخوان مجتمع پردازش پسماند برگزار شد

 اولین جلسه کارگروه کارشناسی بررسی فراخوان مجتمع پردازش پسماند روز دوشنبه ۱ شهریور در محل سازمان سرمایه گذاری برگزار شد. 

در این جلسه که با حضور کارشناسان برگزار شد، ابعاد مختلف فراخوان مورد بررسی قرار گرفت.

تصاویر مرتبط