چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بازدید پرسنل سازمان میادین از ریاست سازمان سرمایه گذاری

نشست صمیمی پرسنل سازمان میادین با ریاست سازمان سرمایه گذاری

این نشست صمیمی به منظور قدردانی از زحمات شمسینی صورت گرفت.

 این بازدید به منظور قدردانی از زحمات شمسینی در طول حضور خود در سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری قزوین صورت گرفت

تصاویر مرتبط