شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

ظرفیت پلیس بین الملل در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی استان بکارگیری شود

ظرفیت پلیس بین الملل در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی استان بکارگیری شود

استاندار قزوین گفت: ظرفیت پلیس بین الملل باید در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی استان بکارگیری و مراودات خارجی و ورود سرمایه گذاران در این استان تسهیل شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین روز پنجشنبه در دیدار با رئیس پلیس بین الملل جمهوری اسلامی اظهار داشت: تعداد سرمایه گذاران خارجی در استان زیاد است و با توجه به برنامه ریزی استان از این پس هم افزایش پیدا می کند و استفاده از ظرفیت پلیس بین الملل بسیار ضروری است.

وی افزود: پلیس بین الملل می تواند سوابق شرکت ها در موضوعات اقتصادی را در اختیار استان قرار دهد که این موضوع می تواند کمک کند تا سرعت تحول اقتصادی استان بیشتر شود.

استاندار قزوین اضافه کرد: از مجموعه ناجا انتظار می رود که منتظر احداث ساختمان پلیس بین الملل نباشد و این مجموعه را در فروردین ماه راه اندازی کند چراکه نیازمندی استان به این مجموعه بسیار زیاد است.

تصاویر مرتبط