شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شاخص ترین مزیت این مرکز تخصیص فضا و امکانات برای گسترش و رشد واحدهای دانش بنیان در زمینه فناوری های پیشرفته واستارتاپ ها است.

بازدید معاون اقتصادی و مالی ، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین و ریاست سازمان سرمایه گذاری شهرداری از مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در موضوعات زیر ساختی و مدیریت شهری بخصوص بخش سرمایه گذاری میتواند موجب تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری شود

بازدید معاون اقتصادی و مالی ،  رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین و ریاست سازمان سرمایه گذاری شهرداری از مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
شاخص ترین مزیت این مرکز تخصیص  فضا و امکانات برای گسترش و رشد واحدهای دانش بنیان در زمینه فناوری های پیشرفته واستارتاپ ها است.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین : شمسینی گفت : با توجه به منویات رهبر انقلاب اسلامی در خصوص شعار سال 1401 ((سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین )) این مرکز میتواند موجب جریان دانش و فن آوری در میان دانشگاه ها ، موسسات توسعه ای و سرمایه گذاران شود و شر کت های متکی بر نوآوری را با فرآیندهای حمایتی تسهیل کند.

وی افزود : استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در موضوعات زیر ساختی و مدیریت شهری بخصوص بخش سرمایه گذاری میتواند موجب تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری شود

تصاویر مرتبط