شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

این جلسه با حضور معاونت حمل و نقل و ترافیک ، معاونت شهرسازی ، معاونت عمرانی ، ، مدیر منطقه 2 ، مدیر درآمد و مشاور حقوقی شهردار در سالن جلسات این سازمان برگزار گردید.

جلسه تعیین و تکلیف پروژه پارکینگ طبقاتی فردوسی برگزار شد

از آنجایی که یکی از دغدغه های فکری مدیریت شهری حل معضل ترافیک بخصوص در هسته مرکزی شهر میباشد

جلسه تعیین و تکلیف پروژه پارکینگ طبقاتی فردوسی برگزار شد

این جلسه با حضور معاونت حمل و نقل و ترافیک ، معاونت شهرسازی ، معاونت عمرانی ، ، مدیر منطقه 2 ، مدیر درآمد و مشاور حقوقی شهردار در سالن جلسات این سازمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین : شمسینی گفت : از آنجایی که یکی از دغدغه های فکری مدیریت شهری حل معضل ترافیک بخصوص در هسته مرکزی شهر میباشد ارزیابی دقیق و مدیریت راهبردی مناسب میتواند در حل معضل تردد و ترافیک و افزایش کیفیت زندگی شهر تاثیر گذار باشد لذا از آنجایی که پارکینگ طبقاتی فردوسی میتواند بسیاری از مشکلات را در بافت مرکزی شهر حل کند تسریع در رفع موانع و بررسی مشکلاتی که مانع بهره برداری کامل گردیده از موضوعات مهم این سازمان میباشد.

در ادامه مقرر گردید با توجه به رویکرد های مجموعه مدیریت شهری جهت حل معضل پارکینگ هسته مرکزی شهر و تامین رفاه شهروندان ، با همفکری مدیران و کارشناسان مربوطه نسبت به ارائه راهکار مناسب جهت رفع ایرادات سازه ای ، ایمنی و مفاد این قرار داد ، پروژه تکمیل و تحویل شهرداری گردد.

 

تصاویر مرتبط