چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

هدف از این بازدید بررسی توان فنی شرکت زمین پاک سیکا که بعنوان سرمایه گذار فراخوان شرکت کرده بود ، میباشد.

بازدید از پروژه های سرمایه گذاری تبریز صورت گرفت

این بازدید با حضور اعضای کمیسیون مالی و اقتصادی ، املاک و کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ، معاون اقتصادی شهردار، مدیر عامل سازمان پسماند و میادین ، برگزار گردید.

بازدید از پروژه های سرمایه گذاری تبریز  صورت گرفت

این بازدید با حضور  اعضای کمیسیون مالی و اقتصادی  ، املاک  و کمیسیون  خدمات شهری شورای اسلامی شهر ، معاون اقتصادی شهردار، مدیر عامل سازمان پسماند و میادین ، برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین ؛ شمسینی گفت : در  این بازدید توان مالی و فنی شرکت زمین پاک که بعنوان سرمایه گذار در حوزه پسماند شهرداری قزوین در فراخوان شرکت کرده بود مورد ارزیابی مدیران شهری شهرداری قزوین قرار گرفت .

تصاویر مرتبط