چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نشست اعضای شورای اسلامی و مجموعه مدیریت شهری شهرداری قزوین با ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز

این هم اندیشی به منظور بررسی و تبادل نظر در خصوص پیشبرد امورات جاری شهرداری ها صورت گرفت

نشست اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری شهرداری قزوین با ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز

نشست و گفتگوی صمیمی اعضای شورای اسلامی و مدیریت شهری شهرداری قزوین  با ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین  پیرامون تبادل تجربیات  اقتصادی ، سرمایه گذاری ، خدمات شهری ، املاک  و ارائه  نقطه نظرات فی مابین در حوزه سیاستگذاری شهری و ارتقاء خدمات مجموعه های شهرداری قزوین  و تبریز  برای شهروندان عزیز صورت پذیرفت

تصاویر مرتبط