سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نشست صمیمی معاون مالی و اقتصادی شهردار و ریاست سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین با مدیر کل اقتصاد و دارایی استان قزوین

ابلاغ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان توسط معاون مالی و اقتصادی شهردار قزوین تقدیم ایشان شد

در این جلسه ضمن تبریک انتصاب خلیلی خواه بعنوان مدیر کل اقتصاد و دارایی استان ، در خصوص چشم انداز سازمان سرمایه گذاری شهرداری و بررسی موضوعات مشترک بین دو سازمان تبادل نظر گردید.

نشست صمیمی معاون مالی و اقتصادی شهردار و ریاست سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین با مدیر کل اقتصاد و دارایی استان قزوین ابلاغ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان توسط معاون مالی و اقتصادی شهردار قزوین تقدیم ایشان شد img subimg

تصاویر مرتبط