دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

گنجي؛ معاون شهردار قزوين مطرح کرد؛

بهره‌گيري از پيشنهادات موثر براي جذب سرمايه‌گذار از سوي شهروندان قزويني

ناصر گنجي، معاون سرمايه‌گذاري و مشارکت شهرداري قزوين گفت: توسعه شهر با ارائه پيشنهادات و راهکارهاي موثر براي جذب سرمايه‌گذار از سوي شهروندان، سرعت بيشتري خواهد گرفت.

 

به گزارش اداره روابط‌ عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ گنجي با تاکيد بر نقش مهم مشارکت شهروندان در توسعه شهر افزود: مديريت شهري قزوين آماده دريافت پيشنهادات و راهکارهاي موثر براي جذب سرمايه‌گذار از سوي شهروندان است چراکه بهره‌گيري از ايده‌هاي تاثيرگذار سرعت توسعه شهر  را دو چندان خواهد کرد.
 
وي بيان کرد: براي تحقق افزايش مشارکت شهروندان براي جذب سرمايهگذار اين مجموعه در حال برنامه‌ريزي است.
 
معاون شهردار قزوين گفت: اميدواريم شهروندان براي ارائه پيشنهادات و راهکارهاي موثر براي جذب سرمايه‌گذار آمادگي داشته باشند چراکه مشارکت يک فرآيندي است که در آن بايد افراد بصورت داوطلبانه در امور مربوط به شهرها و شهرداري ها دخالت کنند.
 
 
اين مقام مسوول اضافه کرد:امروزه شاهد تحولات عظيمي در مديريت شهري هستيم و هيچ شاخه‌اي از دانش بشري از اين تحولات شگرف مستثني نبوده است و بسياري نيز کم و بيش در ارتباط با يکديگر حادث شده‌اند که از آن جمله مي‌توان به بحث مشارکت هاي مردمي در مديريت شهري اشاره کرد.
 
گنجي افزود: ضرورت شناخت از مقوله مشارکت بدان جهت داراي اهميت مي‌باشد که يکي از مباني اساسي و اصولي دموکراسي در دنياي امروز است و شهرداري‌ها، زمينه ساز فرهنگ مشارکت براي رسيدن به آرمان‌هاي جامعه دموکراتيک بر اساس ادبيات امروز مي‌باشند.
 

 

پايان‌پيام

 

تصاویر مرتبط