دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

ریزوندی خبر داد:

بازدید رییس کمیسیون مالی، برنامه  ریزی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین

بازدید رییس کمیسیون مالی، برنامه  ریزی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین

ریزوندی رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین گفت:  در راستای ایجاد هم افزایی با مدیران و کارشناسان  سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، ولی چگینی رییس کمیسیون مالی برنامه ریزی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر از این سازمان بازدید کرد.

وی افزود: در این بازدید ضمن بهره مندی از نظرات مشورتی و کاربردی عضو شورای اسلامی شهر در پیشبرد اهداف مدیریت شهری، روند جلسات مذاکره با سرمایه گذاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

تصاویر مرتبط