دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۷

هنرور، مدير امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري قزوين:

مهلت پايان فراخوان سرمايه گذاري شهرداري قزوين تمديد شد

شهرداري قزوين با توجه به استقبال خوب سرمايه‌گذاران مهلت پاياني فراخوان تا 30 آذر ماه جاري سرمايه‌گذاري را تمديد كرد.

 

مدير امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري قزوين گفت: با توجه به استقبال گسترده سرمايه‌گذاران، شهرداري قزوين مد نظر دارد مهلت پاياني فراخوان را تمديد كند.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ علي‌رضا هنرور افزود: با عنايت به استقبال گسترده سرمايه گذاران در خصوص فراخوان اعلامي از سوي شهرداري قزوين در نظر دارد مهلت اعلام آمادگي و ارائه پيشنهادات سرمايه گذاران را تا پايان آذرماه سال جاري تمديد كند.
وي بيان كرد: علاقه مندان مي‌توانند جهت دريافت مدارك هاي لازم به امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري قزوين مراجعه كنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط