دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۳۰

هنرور، مدير امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري قزوين:

اصلاح ساختار و فرآيند امور سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين تصويب شد

با همکاري همه جانبه مجموعه مديريت شهري؛اصلاح ساختار و فرآيند امور سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين تصويب شد.


هنرور افزود: با بهره گيري از نظرات كارشناسان خبره، اصلاح ساختار و فرآيند امور سرمايه گذاري و مشاركت، به منظور جذب حداکثري سرمايه گذاري در  شهر قزوين انجام شد.
عليرضا هنرور، مدير امور سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين با اعلام اين خبر در گفت و گو با پيام شهر اظهار داشت: روند كارشناسي براي اصلاح اين ساختار، از طريق برپايي نشست هايي با حضور اعضاء مديريت امور سرمايه گذاري و كارشناسان خبره در داخل و خارج شهرداري، در مجموع با 840 نفر ساعت، محقق شد.
هنرور بر لزوم جذب و نگهداري سرمايه گذار در راستاي توسعه بهتر قزوين تأکيد کرد و افزود: شيوه عملکرد مجموعه مديريت شهري تأثير بسزايي در تحقق اين هدف، تکميل پروژه هاي نيمه تمام و ايجاد انگيزه براي طرح هاي جديد دارد و اتخاذ شيوه هاي جديد در اين حوزه، تسهيل گر اين مهم خواهد بود.
وي بر تعريف نقش همه جانبه مجموعه شهرداري در اصلاح ساختار و فرآيند سرمايه گذاري اشاره وتصريح کرد: معاونت ها، مناطق سه گانه شهرداري، حوزه هاي املاک و حقوقي، شهرسازي و درآمد، نقش فعال تري در کنار کميته ها وکارگروه هاي جديد تعريف شده ايفا خواهند کرد.
اين مقام مسئول با اشاره به بهره گيري از توان مشاوران برنامه ريزي، حقوقي و اقتصادي در اصلاح اين ساختار افزود: کميته هاي کارشناسي نيز متشکل از کارگروه مذاکره کننده، تنظيم قرارداد، نظارت و کارگروه ارزيابي املاک و پروانه ساختماني و کميته هاي مشارکت اقتصادي و سرمايه گذاري، از ديگر مواردي است که در اين روند فعاليت خواهند کرد.
وي بر نحوه گردش کار سرمايه گذاري و مشارکت در امور سرمايه گذاري اشاره و تصريح کرد: شناسايي، طبقه بندي، تبيين و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري، مشارکت و انتخاب سرمايه گذاران، تصميم گيري براي توافق با سرمايه گذار، کنترل و ارزيابي ستادي، مديريت فروش و انجام پشتيباني هاي لازم در قبال تعهدات، محور انجام اين موضوع مي باشد.
هنرور به مراجع اخذ پيشنهادات پروژه هاي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصادي شهرداري اشاره و تصريح کرد: حوزه سرمايه گذاري و مشارکت اقتصادي شهر، شهردار، معاونين و مديران مناطق شهرداري و مديران عامل سازمان هاي شهرداري، در رابطه با اين امر، ايفاي نقش خواهند کرد.
مدير امور سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين بر لزوم توسعه اين شهر قزوين متناسب با گذشته آن تأکيد کرد و افزود: انجام تمهيداتي در راستاي جذب منابع مالي و اعتباري در بخش خصوصي و غير خصوصي، بهبود سرمايه گذاري و مشاركت اقتصادي در چرخه شكوفايي اين مهم و تسريع بخشي به آن نقش کليدي را ايفا مي کند، از همين رو هيأت عالي سرمايه گذاري شهرداري  با استفاده از حداكثر ظرفيت و توانايي هاي موجود در مقياس شهري ، منطقه اي و ملي و در صورت لزوم فراملي تلاش مستمر و بي وقفه اي را براي تحقق اين هدف انجام مي دهد.
اين مقام مسئول در خاتمه اظهار داشت: مشارکت و همدلي شهروندان در زمان اجراي پروژه ها، عاملي مهم در تکميل روند جذب سرمايه گذاران بخش هاي مختلف است. از همين رو واحد سرمايه گذاري، نياز هاي شهر و شهروندان را به عنوان يکي از محورهاي مهم در اتخاذ تصميم گيري ها در نظر دارد.
يادآور مي شود؛ طرح اصلاح ساختار و فرآيند امور سرمايه گذاري و مشارکت، در صد و هفتاد و سومين نشست معاونين و مديران شهرداري قزوين تصويب شده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط