دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۷

هنرور، مدير امور سرمايه گذاري شهرداري قزوين:

راه‌هاي جذب سرمايه گذار در پروژه‌هاي حمل و نقل شهرداري قزوين بررسي شد

در نشست هيأت عالي سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري قزوين موضوع جذب سرمايه گذار در زمينه مكانيزه کردن پل‌هاي عابر پياده و نصب GPS بر روي تاكسي هاي شهر مورد بررسي قرار گرفت.

 

مدير امور سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين گفت: مجهز كردن پل‌هاي عابر پياده دو تقاطع، واقع در خيابان شهيد بابايي و كمربندي نوبلي به پله برقي، از مهم ترين مباحث مطرح شده در يكصد و ششمين جلسه هيأت عالي سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري قزوين بود.
 به گزارش روابط عمومي مديريت امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري قزوين؛ علي رضا هنرور با بيان اينکه مقرر شد با هماهنگي و محوريت سازمان حمل و نقل و ترافيك و معاونت حمل و نقل ترافيك، از سرمايه گذار واجد شرايط در اين خصوص دعوت به عمل آيد،افزود: همچنين پس از بحث و بررسي در اين زمينه مقرر شد، با انجام ساير موارد كارشناسي در جلسات آتي، تصميم نهايي در اين خصوص گرفته شود.
وي بيان کرد: نصب سيستم  GPSروي تاكسي هاي شهر، از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين جلسه بود که با بحث در اين خصوص،  سرمايه گذاري به جهت مشاركت به شيوهBOT  دعوت به عمل آمد و كليات موضوع توسط هيأت عالي سرمايه گذاري و مشارکت، با لحاظ کردن صرفه و صلاح شهرداري و رعايت مسائل فني و مشاوره لازم با مدير كل امور شهري و شوراها و فرمانداري قزوين مورد موافقت قرار گرفت.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط