چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

گنجي، معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين:

طرح جامع سرمايه گذاري شهرداري قزوين در دست تدوين مي‌باشد

طرح جامع سرمايه‌گذاري توسط معاونت سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين در دست تدوين مي‌باشد.

  معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين گفت: ترسيم مسير راه و هدف گذاري توسعه سرمايه گذاري و شناسائي نقطه اشباع از ضروريات چشم‌انداز مي‌باشد.

به گزارش روابط عمومي معاونت سرمايه‌گذاري و مشارکت شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي افزود: وجود منطقه ويژه گردشگري ،تاريخي،طبيعي و مذهبي سرعت در سرمايه گذاري و شتاب در توسعه استان را طلب مي‌کند و در همين راستا تدوين طرح جامع سر مايه گذاري را اجتناب ناپذير مي‌کند.
وي افزود: بديهي است مطالعات اقتصادي فرصت‌هاي سرمايه گذاري ارائه شده نقش موثري در تصميم سازي در نوع و تنوع پروژه ها ايجاد مي‌کند.
وي بيان کرد: طرح جامع سرمايه گذاري برنامه اي چند ساله است که در آن تمام پروژه‌هاي زيرساختي شهر لحاظ گرديده و دستيابي به اهداف توسعه اي شهر را ممکن مي‌سازد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط