شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

گنجي، معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين مطرح کرد؛

ضرورت نقش آفريني مديريت شهري قزوين به منظور ايجاد بستر سرمايه‌گذاري

مديريت متحد شهري قزوين براي ايجاد بستر سرمايه گذاري نقش آفريني کند.

معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين گفت: مديريت متحد شهري قزوين براي ايجاد بستر سرمايه گذاري نقش آفريني کند.
به گزارش روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي افزود: اجراي طرح هاي تحول گرا در قالب سرمايه گذاري که تنها راهکار براي برون رفت از تنگناي اقتصادي قلمداد مي شود مستلزم همراهي و همدلي کليه دستگاه هاي اجرايي است.
وي اظهار کرد: با نگاهي گذرا به استان هاي پيشرو در جذب و اجراي طرح هاي سرمايه گذاري با اين واقعيت مواجه مي شويم که تعلق خاطر به پيشرفت استان نقطه اشتراک اختلاف نظرات مسوولان استاني است.
گنجي افزود: بديهي است در راستاي اعتلاي شهرمان براي تبديل تهديدها به فرصت، ضرورري است که اختلاف نظرها به اتفاق نظر و يکصدايي تبديل شود.
معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين ادامه داد: بطور طبيعي ارائه راهکارهاي اجرايي در برابر مشکلات احتمالي پيش روي طرح ها شتاب قزوين را در مسير تحول بيشتر خواهد کرد.
پايان پيام

تصاویر مرتبط