دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۷

گنجي، معاون سرمايه‌گذاري و مشارکت شهرداري قزوين مطرح کرد؛

ايجاد انگيزه براي توسعه سرمايه‌گذاري در شهر قزوين

با توجه به پتانسيل‌هاي شهر قزوين در جذب پروژه‌هاي اقتصادي، سرمايه گذاران و صنعت توريست، به دنبال ايجاد انگيزه براي توسعه سرمايه گذاري در شهر قزوين هستيم.

معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين گفت: با توجه به پتانسيل‌هاي شهر قزوين در جذب پروژه‌هاي اقتصادي، سرمايه گذاران و صنعت توريست، به دنبال ايجاد انگيزه براي توسعه سرمايه گذاري در شهر قزوين هستيم.

 به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي در نشست تخصصي با سرمايه‌گذاران بخش دولتي و خصوصي كشور پرتغال به تشريح پتانسيل‌هاي شهر قزوين در جذب پروژه‌هاي اقتصادي، سرمايه گذاران و صنعت توريست پرداخت و افزود: اميدواريم تا در سايه يك ارتباط اقتصادي و همكاري متقابل و در دنيايي به دور از خشونت و در سايه امنيت و احترام شاهد ايجاد انگيزه براي توسعه سرمايه گذاري و به تبع آن ترفيع بعد رضايت در زندگي شهروندي باشيم.

در ادامه ژورژ پايس، مدير بخش کارآفريني منطقه آلن تجو پرتغال ضمن تقدير و تشكر از مهمان نوازي ايراني‌ها خاصه قزويني‌ها به عنوان ميزبان ايشان در اين دوره از سفرها گفت: شهر قزوين شهري مستعد، جهت سرمايه گذاري و جذاب براي صنعت توريست است و كشور پرتغال به خصوص ايالت CIMAA آماده همکاري در زمينه سرمايه گذاري مي‌باشد.
وي با مثبت ارزيابي کردن پتانسيل‌هاي موجود در شهر قزوين خواستار تأمين بخشي از نيازهاي كشور پرتغال از طريق ظرفيت هاي موجود در اين شهر شد.
 در پايان مقرر شدتا دو طرف ضمن بررسي توانايي ها و ترسيم راهكارها، اين مهم را در قالب تفاهم نامه جمع بندي و در نشست آينده طي پروسه زماني 90 روزه به اجرا درآورند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط