دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین در بازدید از سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین

امنیت سرمایه گذاران باید تامین شود

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین در بازدید از سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین ابراز امیدواری کرد که ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران می تواند از مهم ترین اتفاقات موثر برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران در شهر قزوین باشد و این موضوع می تواند اطمینان سرمایه گذاران به سرمایه گذاری را افزایش دهد.

او در این بازدید ضمن تاکید بر «برنامه ریزی برای درآمد پایدار» تصریح کرد: باید به نوعی تدبیر کرد تا مردم نیز در سرمایه گذاری شهر، مشارکت داده شوند.

شهردار قزوین با تاکید بر این که «برای ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در قزوین یک فرایند شفاف لازم است» افزود: کوتاه کردن زمان برای سرمایه گذاری و در عین حال دقت برای حفظ منابع شهر که در حقیقت متعلق به شهروندان است، از موضوعاتی است که باید به جد رعایت شود.

طاهرخانی مهم ترین تکلیف سازمان سرمایه گذاری را پرهیز از شعار زدگی عنوان کرد و گفت: با واقعیت های موجود و محدودیت هایی که در کل کشور با آن روبرو هستیم، باید بیش از پیش تلاش کنیم و در این راه مجموعه شهری و شورای شهر قزوین نیز همراه سازمان سرمایه گذاری هستد.

تصاویر مرتبط