یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

گنجي،معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين مطرح کرد؛

حمايت قاطعانه مجموعه شهرداري از سرمايه گذاري در قزوين

استفاده از سرمايه گذاران بخش خصوصي در انجام پروژه ها در اولويت برنامه کاري شهرداري است

 

ناصر گنجي،معاون سرمايه گذاري شهرداري قزوين گفت؛اولويت برنامه هاي شهرداري قزوين در راستاي حمايت و جذب بخش خصوصي است چرا که رشد و توسعه شهر امروز نيازمند حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاران است.
وي افزود:اعلام مي کنيم سرمايه گذاران و متقاضيان سرمايه گذاري در قزوين مي توانند پيشنهادات خود در پروژه هاي مختلف مسکوني، تجاري، صنعتي، خدماتي، اداري، فرهنگي و ورزشي و توسعه فضاهاي سبز و تاسيسات شهري،سرمايه گذاري در بخش حمل ونقل عمومي و گردشگري ، تفريحي ، توريستي و سرمايه گذاري در بافت فرسوده و بناهاي تاريخي را به اين معاونت اعلام نموده تا پس از بررسي کارشناسي و انجام فازهاي مطالعاتي طرح ها، در خصوص آنها اقدامات موثر انجام پذيرد.
 

ناصر گنجي به حمايت قاطعانه مجموعه شهرداري و شوراي اسلامي شهر از سرمايه گذاري در قزوين اشاره کرد و گفت: با ايجاد معاونت سرمايه گذاري موارد بسيار خوبي در حوزه حمايتي از سرمايه گذاران مطرح و در حال پيگيري است. وي افزود : هم اينک پروژه هاي سرمايه گذاري اين حوزه را به چهار صورت مي توان دسته بندي کرد؛B.O.T) ساخت،تحويل،بهره برداري))B.O.Oساخت،بهره برداري،مالکيت) (B.O.O.T ساخت،بهره برداري،مالکيت به شرط اموال منقول،به شرط واگذاري قسمتي از پروژه) (F.D.I سرمايه گذاري مستقيم خارجي)

 

تصاویر مرتبط