دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروژه سرمایه گذاری احداث گلخانه

جلسه بررسی پروژه سرمایه گذاری با موضوع احداث گلخانه برگزار گردید.

جلسه بررسی پروژه سرمایه گذاری با موضوع احداث گلخانه برگزار گردید.

  جلسه بررسی پروژه سرمایه گذاری احداث گلخانه با حضور نمایندگان معاونت خدمات شهری ،  سازمان پارکها و فضای سبز و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی امروز در سالن جلسات این سازمان  برگزار گردید.

دراین جلسه ضمن بحث پیرامون نیازهای پیش روی سرمایه گذاری در این پروژه ، وضعیت زیرساختی و کاربری زمین ، شیوه های سرمایه گذاری به همراه محدودیت ها و الزامات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

تصاویر مرتبط