سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

اصغر الهیاری

سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در جلسه خود با نمایندگان مرکز علمی و کاربردی شهرداری قزوین بیان نمودند : تلاش خواهیم کرد از طرح ها و ایده های شرکت های دانش بنیان در حوزه مدیریت شهری حمایت نماییم.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهردادی قزوین، اصغر الهیاری؛ سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین در جلسه خود با نمایندگان مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین با بیان مطلب فوق افزود: تلاش خواهیم کرد با توجه به حمایت های شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر ضمن شناسایی استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیانی که در حوزه مدیریت شهری مشغول فعالیت هستند، طرح های مطالعاتی آنان را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و با توجه به حوزه تخصصی این سازمان از یک سو و نیاز شهر و شهروندان شهر قزوین از سوی دیگر از طرح های آنان در قالب قراردادهای قانونی و به صورت مشارکتی حمایت نماییم.

اللهیاری تصریح کرد: با توجه به فعالیت جامع وگسترده  مرکز علمی – کاربردی شهرداری قزوین در حوزه استارت تاپ ها و شرکت های دانش بنیان انتظار می رود تا در حوزه های مختلف از این ظرفیت استفاده بهینه کرده تا بتوانیم با همکاری آن مرکز بهترین خدمات حوزه مدیریت شهری را به آسان ترین شکل در اختیار شهروندان قرار دهیم.

این مقام عالی در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین در پایان تاکید کرد : با توجه به مطالعات  و نیاز سنجی های انجام شده در حوزه مدیریت شهری تلاش خواهیم کرد تا درآینده نزدیک فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه را ارائه نماییم.

تصاویر مرتبط