یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

جلسه با حضور معاون سرمایه گذاری و کارشناسان مربوطه این سازمان برگزار گردید.

جلسه بررسی برنامه های راهبردی سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید.

این جلسه به منظور تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص برنامه های راهبردی سازمان سرمایه گذاری تشکیل گردید.

جلسه بررسی برنامه های راهبردی سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص فرآیند شیوه نامه سازمان سرمایه گذاری ، پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر گردید.

تصاویر مرتبط