چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

هدف بر این است تا با فراهم آوردن شرایط مطلوب ، فضای لازم جهت خدمت رسانی به شهروندان فراهم گردد

جلسه نهایی پروژه باغ وحش رباتیک برگزار گردید.

در این جلسه بر لزوم استفاده از پتانسیل لازم جهت رفاه بازدید کنندگان تاکید گردید.

جلسه جمع بندی نهایی پروژه باغ وحش رباتیک پیرامون بازدید شهروندان در عید نوروز از این مجموعه امروز در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی برگزار گردید.

در این جلسه رئیس سازمان ضمن تاکید بر خدمت رسانی مناسب به شهروندان تاکید کرد تمام هدف براین است تا با فراهم آوردن شرایط مطلوب ، فضای لازم فراهم گردد و از این پتانسیل که برای آن زحمت زیادی کشیده شده دستاوردهای خوب شهری  ایجاد شود.

تصاویر مرتبط