دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

گنجي، معاون سرمايه گذاري شهرداري قزوين مطرح کرد؛

افق پروژه هاي سرمايه گذاري،تبديل قزوين به مقصد گردشگري

گنجي، معاون سرمايه گذاري شهرداري قزوين گفت: يکي از سرفصل‌هاي اقتصاد شهرها، سرمايه‌گذاري در شهرها به شمار مي‌آيد؛ بنابراين چگونگي جذب سرمايه و سرمايه‌گذار، علمي مشترک است که سازمان‌هاي اقتصادي را با نهادهاي شهري درگير مي‌کند.

ناصر گنجي گفت: گردشگري، فرصتي براي افزايش سرمايه‌گذاري در شهر قزوين به شمار مي آيد.
گنجي افزود: شهر قزوين نيز به واسطه اهميت در حوزه گردشگري مذهبي و شاهراه کشور در اين زمينه فعال بوده و نياز به راهکارهاي جديد دارد.
وي ادامه داد: شهر يک مجموعه به‌ هم‌ پيوسته است که بايد به‌ صورت متعادل رشد کند، درحال حاضر در شهر قزوين سرمايه‌گذاري بر واحدهاي مسکوني و تجاري اشباع شده است و به نظر مي‌رسد نهادهاي مختلف بايد سرمايه‌گذاران را به سمت زيرساخت‌هاي مرتبط با گردشگري و رفاه سوق دهند و در اين راستا پروژ ه هاي گردشگري تبديل به مقصد گردشگري در کشور گردد.
گنجي بيان کرد:باتوجه به پروژه هاي سرمايه گذاري در شهر قزوين و تبديل قزوين به قطب گردشگري در کشور يکي ديگر از سياست‌هاي مديريت شهري در زمينه مشارکت با بخش خصوصي مي باشد.
اين مقام مسئول گفت؛امروز خوشبختانه نهادهاي متولي درحوزه گردشگري در حد مطلوب عمل کرده‌اند، اما با وجود موفقيت در حوزه توريستي و گردشگري، خلأهايي در بخش امکانات و تفريح وجود دارد که مسئولان بايد بيشتر به آن توجه کنند
گنجي افزود:کلينيک‌هاي تخصصي درماني يکي ديگر از نکاتي است که بايد روي آن سرمايه‌گذاري ويژه شود،بنابراين متوليان گردشگري و شهري بايد يکي از اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را به اين سرفصل اختصاص دهند
وي بيان کرد؛برخي امکانات شهري مانند فضاي سبز و پارکينگ نيز جايگاه خوبي براي سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شود، که اين حوزه به اين مهم پرداخته است و با احداث مکانهاي تجاري و پارکينگ‌هاي طبقاتي مهرو و ماه، البرز،فردوسي در خدمت رساني به شهروندان و کاهش بار ترافيکي عملکرد مثبتي داشته است.
پايان پيام

تصاویر مرتبط