دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

گنجي؛معاون سرمايه گذاري شهرداري قزوين مطرح کرد؛

عقد تفاهم مشارکت و سرمايه گذاري با شرکت جهان اقتصاد و سرمايه آتيه ايرانيان

عقد تفاهم مشارکت در سرمايه گذاري براي چند پروژه به ارزش دويست و پنجاه ميليارد ريال

 

معاون سرمايه گذاري شهرداري قزوين گفت:عقد تفاهم مشارکت در سرمايه گذاري براي چند پروژه به ارزش دويست و پنجاه ميليارد ريال
ناصر گنجي افزود؛ عقد تفاهم مشارکت در سرمايه گذاري براي چند پروژه به ارزش دويست و پنجاه ميليارد ريال با شرکت جهان اقتصاد و سرمايه آتيه ايرانيان و در همين ارتباط مقدمات عقد قرارداد و اجرايي نمودن پروژها در راستاي مبلمان شهري،نورپردازي شهري،آسانسور،پله برقي پلهاي عابر پياده و ايستگاه دوچرخه اي عمومي و... در سطح سازمانهاي متولي در حال پيگيري و مذاکره است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط