چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

گنجي، معاون سرمايه‌گذاري شهرداري قزوين:

بسته فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در شهر قزوين تهيه و تدوين شد

ناصر گنجي، معاون سرمايه‌گذاري شهرداري قزوين گفت: بسته فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در شهر قزوين تهيه و تدوين شد و ترسيم نقشه راه و هدف گذاري، شناسايي ظرفيت‌ها و رونق گردشگري از مهمترين رويکردهاي اين بسته مي‌باشد.

به گزارش روابط عمومي معاونت سرمايه‌گذاري و مشارکت شهرداري قزوين، ناصر گنجي افزود: بسته فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري شهر قزوين از سوي مشاوران طرح تهيه و جهت بررسي هاي نهايي ارايه شد.

وي افزود: اين بسته با هدف استفاده حداکثري از تمامي ظرفيت‌هاي و پتانسيل‌هاي اقتصادي موجود، با تمرکز بر توسعه صنعت گردشگري صورت گرفته است.

گنجي گفت: فرآيند تهيه بستههاي سرمايهگذاري با حفاظت از ارزشهاي محيطي و اجتماعي، در چارچوب ضوابط و مقررات تنظيم شده است.

معاون سرمايه‌گذاري و مشارکت شهرداري قزوين اظهار کرد: بسته جامع فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با رويکردهاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، دستيابي به اهداف چشم انداز توسعه متوازن شهر قزوين را ممکن مي‌سازد، بنابراين همراهي همه دستگاههاي اجرايي به خصوص نهادهاي داراي زيرساخت نقش بسزايي در تسريع اجرايي شدن پروژه‌هاي سرمايه گذاري دارند.

 

 

 معاون شهردار با برشمردن تعدادي از بسته فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ادامه داد: توسعه فاز دوم منطقه نمونه گردشگري باراجين در زمينه اقامتي، درماني، تفريحي و خدماتي ، احياء و بهره‌برداري از گرمابه‌هاي قديمي شهر با کاربري‌هاي بروز شده مانند مرکز آب درماني، مرکز سلامت و تندرستي اسپا، شهرک گلخانه اي مانند کشت گياهان دارويي، باغ گياه شناسي شهر، پارک آموزش هاي شهروندي با رويکردهاي زيست محيطي و طبيعي، اقامتگاه سنتي مجموعه فرهنگي تاريخي سراي سعدالسلطنه، بوتيک هتل 4ستاره از فرصت‌هاي سرمايه گذاري موجود در اين بسته مي باشد.  

 

 گنجي با اشاره به انجام مطالعات فرهنگي و اجتماعي در تهيه اين بسته ها اظهار کرد: بواسطه کاهش ريسک سرمايه‌گذاري و برقراري هر چه بهتر ارتباط ميان شهروندان و پروژه هاي تعريف شده مطالعات ميداني و پژوهش هاي اجتماعي پيش از تدوين بسته ها تهيه شده است،بنابراين با مطالعه اين بسته ها شاهد اين رويکردهاي فرهنگي اجتماعي نيز هستيم.

وي افزود: سرمايه‌گذاري در قزوين بدليل شرايط خاص طبيعي و صنعتي و موقعيت جغرافيايي منحصر بفرد، قرار گرفتن در کريدور شمال و شمال غرب کشور، تنوع زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري و حمايت مجموعه مديريت شهري از سرمايه گذاران، قزوين را بعنوان يکي از مهمترين مقاصد براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي مطرح ساخته است. سرمايه گذاري در صنعت گردشگري، سرمايه گذاري در بخش مسکن، سرمايه گذاري در وي گفت: بخش هتلداري، سرمايه‌گـذاري در نيروگــاه‎هاي توليـد انـرژي تجيدپـذيـر، مشارکت در احداث مجموعـه‌هاي اقـامتي، خدمــاتي و تفريحي از بهترين انتخاب هاي يک سرمايه گذار جهت تعريف و ورود به پروژه هاي مديريت شهري قزوين است.

پايان پيام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر مرتبط