چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

در ارديبهشت 93 صورت گرفت؛

انعكاس هزار و 465 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها

خبرگزاري فارس، روزنامه‌ محلي ولايت، هفته‌نامه حديث و ضميمه روزنامه سراسري همشهري در انعكاس اخبار در فروردين 93 بيشترين همكاري را با مجموعه مديريت شهري قزوين داشتند.

 

با همكاري رسانه‌ها در ارديبهشت ماه سال جاري هزار و 465 خبر از شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي در گستره استاني و كشوري انعكاس يافته است.
به گزارش واحد اطلاع‌رساني و ارتباطات رسانه‌اي اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ در ارديبهشت ماه سال جاري هزار و 465 خبر، گزارش توليدي و پوششي در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استاني و كشوري انعكاس يافته است كه خبرگزاري فارس با انعکاس 212، خبرگزاري مهر با 88 و سايت خبري صداي قزوين با 57خبر به ترتيب بيشترين همکاري را در ارديبهشت ماه سال جاري با مجموعه شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در انعکاس اخبار و اطلاع رساني از آخرين اقدامات مديريت شهري داشتند.
در اين گزارش آمده است؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب و روزانه محلي روزنامه ولايت با 78خبر و روزنامه صبح وطن قزوين با 38خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با شهرداري قزوين در همين مدت داشتند.
بر اساس اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب محلي هفتهنامه حديث با 21خبر، هفته نامه مينودر با 12خبر و هفته نامه رايحه مهر با 7 خبر  بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با شهرداري قزوين در همين مدت داشتند.
بر پايه اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري ضميمه روزنامه همشهري با 36خبر، روزنامه رسالت با 19خبر، کار و کارگر و مزايده و مناقصه با 3 خبر  بيشترين همكاري را با اين مجموعه در ارديبهشت سال جاري داشتند.
در اين گزارش آمده است؛ خبرگزاري فارس با 354 خبر، خبرگزاري مهر با 128خبر، سايت خبري صداي قزوين با 77خبر، خبرگزاري ايرنا با 45 خبر، خبرگزاري  تسنيم با 40خبر، خبرگزاري ايسنا با 20خبر، خبرگزاري برنا با 50خبر خبرگزاري شبستان با 25 خبر، ، سايت خبري صبح قزوين با 21خبر، سايت خبري مزايده و مناقصه با 16خبر، باشگاه خبرنگاران با 15خبر، خبرگزاري ايلنا با 13خبر، سايت خبري تين نيور با 4 خبر، شاخص نيوز با 6خبر، خبرگزاري آريا با 3خبر، سايت خبري الف با 2خبر، خبرگزاري ايکنا با 1خبر و ساير رسانه‌هاي مجازي با 43 خبر بيشترين همکاري را با اين مجموعه در دو ماه اول سال جاري داشتند.      
بر اساس اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري و ضميمه‌هاي آن در اين مدت همچنين ضميمه روزنامه همشهري با 36خبر، ضميمه روزنامه ايران با 4خبر، ضميمه روزنامه جوان با 3خبر، روزنامه رسالت با 19خبر، روزنامه مزايده و مناقصه با 9 خبر، روزنامه جمهوري اسلامي با 4خبر، روزنامه کار و کارگر با 3خبر، دنياي اقتصاد با 2خبر، سايه تهران با 1خبر و روزنامه ابتکار با 1خبر با اين مجموعه همکاري داشتند.       +-                                                                                                                                                                          
در اين گزارش آمده است؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب محلي روزنامه ولايت با 102خبر، صبح وطن قزوين با 49 خبر، هفته‌نامه حديث با 27خبر، هفته‌نامه مينودر با 12خبر، هفته نامه افق آينده با 5 خبر، هفته نامه رايحه مهر با 7خبر، روزنامه هفته نامه پگاه ميهن با 4خبر، هفته نامه فروردين امروز با 3خبر، دو هفته نامه مشکات بصيرت 2خبر، هفته نامه تابان با 2خبر، هفته نامه تاک قزوين با 1خبر، هفته نامه نگاه قزوين با 1 خبر با شهرداري قزوين در پوشش اخبار همکاري داشتند.     
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط