یکشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۶

گنجي، معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين خبر داد؛

آغاز عمليات اجرايي احداث مجتمع تجاري، اداري و خدماتي ملاصدرا در قزوين

عمليات اجرايي احداث مجتمع تجاري، اداري و خدماتي ملاصدرا توسط شرکت سرمايه گذاري صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير (ارزش آفرينان صبا) با مشارکت شهرداري قزوين اغاز شد.

 

 
عمليات اجرايي احداث مجتمع تجاري، اداري و خدماتي ملاصدرا توسط شرکت سرمايه گذاري صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير (ارزش آفرينان صبا) با مشارکت شهرداري قزوين آغاز شد.
ناصر گنجي، معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين گفت: عمليات اجرايي احداث مجتمع تجاري، اداري و خدماتي ملاصدرا توسط شرکت سرمايه گذاري صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير (ارزش آفرينان صبا) با مشارکت شهرداري قزوين آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين؛ گنجي افزود: پروژه ملاصدرا واقع در شرق ملاصدرا شامل 4 طبقه زيرزمين (پارکينگ)، يک طبقه زيرهمکف (هايپرمارکت)، همکف – اول – دوم – سوم (تجاري) و طبقه 4 تا 12 (اداري – خدماتي) مي باشد.
وي  اعتبار اين پروژه را 1665 ميليارد ريال دانست و افزود: مساحت عرصه اين پروژه 9700 مترمربع و مساحت زيربنا 120هزار مترمربع است.
پايان پيام

تصاویر مرتبط