شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

بازديد استاندار قزوين از سه هتل در حال ساخت قزوين

استاندار قزوين به همراه معاون امور عمراني، معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين و جمعي از مديران حوزه گردشگري و امور شهري از سه هتل و مجتمع اقامتي- تجاري در حال ساخت شهر قزوين بازديد به عمل آورد.

 

استاندار قزوين به همراه معاون امور عمراني، معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين و جمعي از مديران حوزه گردشگري و امور شهري از سه هتل و مجتمع اقامتي- تجاري در حال ساخت شهر قزوين بازديد به عمل آورد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري قزوين؛ مرتضي روزبه از سه مجموعه هتل و مجتمع گردشگري – تجاري و پذيرايي مسافران که در شهر قزوين درحال ساخت مي باشد بازديد به عمل آورد و از نزديک در جريان روند پيشرفت فيزيکي اين پروژه ها و مسائل و مشکلات اين مجموعه هاي سرمايه گذاري در بخش گردشگري و خدماتي قرار گرفت.
استاندار قزوين در اين برنامه از مجموعه گردشگري و خدماتي حاجي واقع در باراجين قزوين، کمپينگ گردشگري مجموعه بوستان ملي باراجين و مجتمع تجاري البرز در خيابان طالقاني بازديد به عمل آورد.
وي در جريان اين بازديد ها در سخناني بيان کرد: مديريت ارشد استان يک نگاه و جهت گيري حمايتي از ساخت هتل در قزوين دارد و ساخت هتل توسط بخش خصوصي نمي تواند از ميزان اهميت و حمايت مديران در تسريع و تکميل اين قبيل پروژه ها بکاهد.
وي افزود: ساخت هتل براي قزوين يک ضرورت، نياز و دغدغه ي حياتي است و همانطور که براي احداث بيمارستان هزار تختخوابي پيگيري صورت مي گيرد با همان نگاه احداث هتل براي استان مهم و در دستور کار قرار دارد.
استاندار قزوين با بيان اينکه حجم تقاضا براي احداث هتل در قزوين بالاست، اظهار کرد: بايد مجموعه اقدامات و برنامه ها در ساخت هتل را بر روي چند طرح مشخص محدود و متمرکز کرد تا اين طرح ها براساس برنامه زمان بندي و در يک بازه زماني معين به بهره برداري برسد.
 وي افزود: صرف ارائه مجوز براي احداث هتل در قزوين فايده ندارد بلکه با طرح ها داراي ضمانت اجرايي و برخوردار از يک برنامه زمانبندي بالشد و کارها به صورت مستمر و با نگاه حمايتي پيگيري و رصد شود..
وي افزود: قزوين در 40 سال گذشته در زمينه هتل داري عقب افتاده است و نبايد صرفا" با افتخار به گذشته زندگي را سپري کرد بلکه بايد متناسب با شرايط روز و نيازمندي هاي جامعه جديد برنامه ريزي و حرکت کرد.
استاندار گفت: اکنون براي ساخت هتل و مجتمع‌هاي رفاهي و اقامتي در استان قزوين يک خيزي برداشته شده اما هنوز به نتيجه نرسيده است اگرچه قزوين ظرفيت هاي بالاي صنعتي، تجاري، گردشگري و تجاري براي اجراي اين گونه طرح ها را دارد.
پايان پيام

تصاویر مرتبط