کارگروه کارشناسی با موضوعات جایگاه سوخت کم جا و احداث رستوران در پونک (پارک امیر کبیر) با حضور مدیریت منطقه 3 و مدیر عامل سازمان تاکسیرانی و سایر نمایندگان حوزه های مختلف شهرداری