چگونه شهرها می توانند ارزش های زیرساختی ایجاد و ارائه نمایند؟ نقش سرمایه گذار در این خصوص چیست ؟"

شهرها به طور مستمر درحال تغییرند و سریعتر از هر مقطع زمانی در حال پیشرفت هستند لذا مدیریت این تغییر از نکات بسیارمهمی محسوب می شود. در مواجهه با چالش های پیش رو که اغلب مواجه شدن با آن ها امری...

ارتقای کیفیت پیاده رو بر مبنای الگوی رفتار عابران

یکی از مهم ترین جنبه های حضور انسانی در فضاهای شهری که سبب سرزندگی و پویایی این فضاها و نیز افزایش نقش اجتماعی آنها می شود، حرکت...

گردشگری شهری

گردشگری شهری، کنش متقابل گردشگران – میزبان و تولید فضای گردشگری پیرامون سفر به مناطق شهری با انگیزه های متفاوت و بازدید از...

ملبورن چگونه به بهترین شهر برای زندگی در جهان تبدیل شد؟

ملبورن طی دهه اخیر چندین بار از سوی مجله اکونومیست و مرکز مرسر به عنوان بهترین شهر جهان برای زندگی معرفی شد. در این بررسی که هر...

خیابان های رنگارنگ بورانو

بورانو دهکده کوچکی است که همانند ونیز دور تا دور آن را آب در بر گرفته و بیشتر بخاطر داشتن خانه های رنگارنگ معروف است. این دهکده...

چرا کشور بوتان طی 32 سال پیشرفت بسیار چشمگیری داشت؟ و چرا کشور ما عقب ماند؟

سال 1972 شخصی به نام جیگمه سینگه وانگچوک پادشاه کشور بوتان شد. ایشان جای پدرش را گرفت و پادشاه کشور شد. وقتی روی کار آمد، همان روز...

نوسانات بازارهای پولی و مالی فرصتی جهت انضباط بخشی به فرآیندهای سرمایه گذاری

نوسانات بازارهای پولی و مالی تاثیرات منفی زیان باری در چرخه سرمایه گذاری ایجاد کرده است، اما همین رخداد چالش برانگیز می تواند به...

رونق اقتصاد شهری در پی توسعه کمی و کیفی پروژه های طراحی شهری

پروژه های طراحی شهری می تواند مهمترین رکن در اجرا و تحقق اهداف طرح های جامع ( و یا راهبردی) قلمداد گردد ضمن آنکه اینگونه طرح ها نقش...

مدیریت شهری و شهر خلاق

«ملبورن» به عنوان یکی از زیست پذیرترین شهرهای جهان شناخته می شود و کیفیت زندگی در این شهر همواره در رده بندی های جهانی در سطوح بسیار...

شهرها چگونه می توانند سرمایه را جذب کنند؟

در دنیایی که هر روز جهانی تر می شود، شهرها باید به جای رقابت، خود را با سرمایه پذیری و جذب سرمایه گذاری برجسته کنند. شهر باید با...