بیانات ریاست محترم جمهور در جلسه برنامه ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید

 

 1. 1. باید در این شرایط سخت تحریم و شیوع بیماری کرونا که با هم تلفیق شده اند و همچنین در این بازه زمانی که تا پایان دولت باقی مانده است، خدماتمان را برای کشور ادامه داده و تکمیل کنید.
 2. 2. دولت دوازدهم سخت ترین روزهای تاریخ ایران را می گذراند و باید تمامی وزراء، استانداران و مسئولان اجرایی کشور تا لحظه آخر تلاش کنند. نباید لحظه آخر خدمت این دولت با آغاز آن تفاوتی داشته باشد. این را به عنوان یک وظیفه دینی ، انقلابی و ملی خود بدانید و با همه توان تا ساعت آخر تلاش کنید. البته باید برای مردم هم توضیح بدهید که چه فشاری بر دولت است.
 3. 3. باید از این فرصت باقی مانده بیشتر استفاده کنید. وحدت با مردم، تواضع در برابر مردم، فاصله گرفتن از تصمیمات سیاسی و جناحی و شریک کردن همه مردم وجناح ها و مخصوصا تاکیدی که از روز اول دولت یازدهم در مورد جوانان، زنان، اقوام و مذاهب داشتیم را انجام دهید.
 4. 4. باید همه مسئولان و مردم احساس کنند که در کنار هم هستیم و منافع مشترک داریم؛ هرکجا این احساس وجود داشته، حرکت ما سریع تر، شکوفاتر و پربارتر بوده که نمونه بارز آن در دوران بیماری کرونا اتفاق افتاد.
 5. 5. باید استانداران مشخصات یک پروژه مهم که تکمیل و بهره برداری آن تا پایان دولت امکان پذیر می باشد را ارائه نمایند و حتما در دولت آن را دنبال خواهیم کرد.
 6. 6. باید استانداران فهرست املاک و زمین های مازاد استان را با مشخصات، متراژ دقیق و موقعیت زمین را برای ما و وزیر محترم کشور ارسال نمایند. این را حتما در دولت دنبال می کنیم.
 7. 7. باید زمین های دولتی را به قیمت ارزان یا گاهی رایگان به تولیدکنندگان مسکن و سرمایه گذاران این بخش واگذار نمائید. حتی اگر فردی قصد ساخت مسکن برای خودش را دارد، زمین با قیمت ارزان در اختیارش قرار دهید. اجرای طرح بازسازی و بازآفرینی در بافت های فرسوده می تواند یک تحول بزرگ ایجاد کند.
 8. 8. باید استانداران این سرمایه های منجمد را پیدا کرده و به سرمایه مولد تبدیل کنند. این کار وظیفه بزرگی است که بر دوش همه استانداران می باشد.
 9. 9. باید بخش بزرگی از معادن کشور را که منجمد است، مولد نمائید. یک مهلت کوتاه به افرادی که معادن در اختیار آنهاست بدهید، اگر نتوانستند در موعد مقرر بهره برداری کنند، این معادن را آزاد کنید.
 10. 10. باید پروژه های نیمه تمام را که منجمد است و به این زودی تکمیل نمی شوند، واگذار کنیدو حتی رایگان بدهید. وزارت کشور در این زمینه فعال بوده و باید سایر وزارتخانه ها نیز فعال شوند.
 11. 11. باید تمام پروژه های نیمه تمام به نتیجه برسد. طرح های نیمه تمام را به شرطی به سرمایه گذاران رایگان بدهید که بتوانند در زمان محدود آنها را تکمیل نهایی کنند.
 12. 12. باید استانداران یک ساختمان مناسب را برای تاسیس و ایجاد کارخانه نوآوری اختصاص دهند.
 13. 13. باید خدمات اعم از استانی و منطقه ای و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران را مستندسازی کنید و برای مردم کشورمان و تمام دنیا این خدمات را بیان و تبیین کنید.
 14. 14. باید هر استان کتابی مستند از خدمات انجام شده، تدوین کند.
 15. 15. باید خدماتی را که در این قرن، که رو به پایان است و بخشی از آن مربوط به رژیم گذشته است و بخشی مربوط به جمهوری اسلامی ایران است را به صورت مقایسه ای برای مردم بیان کنید تا موجب افزایش روحیه و نشاط مردم شود. البته هیچ اغراق و مبالغه ای نکنید، بلکه هر چه واقعیت است بگوئید؛ واقعیت هایی که مردم بتوانند ببینند و آن را لمس کنند تا روحیه امید برای قرن آینده ایجاد شود. می خواهیم مردم با یک روحیه بلند وارد قرن جدید شوند.
 16. 16. امسال سال جهش تولید است و یک تحول بزرگ در تولید بوجود بیاورید.
 17. 17. باید در سال 1400 ایران را قدرتمندانه برای ورود به قرن جدید آماده کنید.
 18. 18. نباید امسال اجازه بدهید حاشیه برای دولت درست شود و اصلا نباید بگذارید هیچ دعوایی درست شود. باید با همه سازش کنیم و بسازیم و به همدیگر کمک کنیم . با وحدت و همدلی از این فرصت برای یک تحول بزرگ استفاده کنید و این امکان پذیر است.
 19. 19. باید تمام مدیران استانی، در زمینه کنترل قیمت ها تلاش کنند. امروز فشاری روی مردم است و باید این فشار برداشته شود. باید وزراء، استانداران، کارشناسان و متخصصان، راه حل مناسب را پیدا و ارائه نمایند و همچنین کمک کنند تا با یاری هم از این شرایط عبور کنیم.
 20. 20. پیشنهادهای ستادهای استانی در مورد بیماری کرونا بررسی می شود و میتوان مسافرت را انجام داد به شرط آنکه اصول بهداشتی رعایت شود. ممکن است ماسک برای بعضی از مناطق الزامی شود و محدودیت های خاص و ویژه برای بعضی از استانها اعمال شود. به سلامت مردم دقت و بیشتر تلاش نمائید. سه اصل سلامت، معیشت و امنیت به عنوان اولویت های این دولت در همه استان ها  است.