مجتمع مسکونی نواب

مجتمع مسکونی نواب


سرمایه گذار: شرکت سازه پردازان ویسپرد، شرکت آب آوران امید قزوین، شرکت پاسارگاد بنا راه، شرکت پرنیان صنعت نسیم

آورده سرمایه گذار: 11 میلیارد تومان

آورده شهرداری: زمین، مجوزها و صدور پروانه

سال شروع: 1391

نوع مشارکت: مدنی

  •