معرفی ریاست سازمان

 

نام و نام خانوادگی: سید مهدی کاظمی

محل تولد: قزوین

تاریخ تولد:1349

 

سوابق تحصیلی:

 • - لیسانس کشاورزی
 • - فوق لیسانس مدیریت
 • - دوره دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار DBA

مدارک خارج کشور:    

 • - دوره احیاء قنوات ازکشور امارات متحده
 • - دوره مدیریت بحران از کشور روسیه
 • - دوره مدیریت بحران از کشور ژاپن
 •  

سوابق کاری:

 • - مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز
 • - معاون خدمات شهری شهرداری
 • - ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
 • - عضو هیئت امناء صندوق ذخیره کارکنان شهرداری قزوین
 • - عضو هیئت مدیره موسسه رفاهی تفریحی کاسپین قزوین
 • - رئیس هیئت مدیره سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین
 • - رئیس هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین
 • - رئیس هیئت مدیره سازمان آرامستانهای شهرداری قزوین
 • - رئیس هیئت مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین
 • - رئیس هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین
 • - عضو هیئت مدیره سازمان باغستان سنتی شهرداری قزوین
 • - رئیس هیئت مدیره شرکت دهکده طبیعت باراجین
 • - رئیس هیئت مدیره شرکت پردازش پسماند نصر
 • - نماینده شهرداری قزوین در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
 • - نماینده شهرداری قزوین در مبارزه با کالاهای قاچاق
 • - نماینده شهرداری در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
 • - عضو ستاد تنظیم بازار
 • - عضو شورای واگذاری غرف
 • - عضو شورای سازمان های تابعه خدمات شهری
 • - جانشین ستاد مدیریت بحران شهرداری قزوین
 • - نماینده ویژه شهرداری در پروژه تله کابین قزوین
 • - نمایندگی نظارت بر ایمنی کارگاه های ساختمانی
 • - نمایندگی سرمایه گذاری در حوزه خدمات شهری
 • - ریاست ستاد نوروزی شهرداری 96-97-98
 • - رئیس ستاد برف روبی شهرداری قزوین
 • - ریاست کمیته صیانت و تکریم ارباب رجوع
 • - عضو کارگروه تحول اداری
 • - عضو کارگروه پدافند غیرعامل کشور در حوزه شهرداریها
 • - عضو کارگروه سیلاب استان
 • - رئیس کمیته راهبردی پیشگیری و رفع تخلفات شهری
 • - عضو کمیته عالی فنی و عمرانی شهرداری قزوین
 • - دبیر اجرایی اولین همایش ملی محیط زیست، مشارکت های اجتماعی و مدیریت شهری
 • - رئیس کارگروه خدمات شهری، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • - عضو کارگروه راهبردی توسعه مدیریت شهرداری قزوین
 • - عضو کمیته سرمایه انسانی شهرداری قزوین
 • - عضو کمیته فنی فضای سبز
 • - عضو هیئت اجرایی شورای مشورتی شمس
 • - عضو شورای عالی سیاست گذاری شهرداری قزوین
 • - دبیر اجرایی تشکیل کارگروه شورای مشورتی سیاستگزاری (شمس)
 • - عضو کمیته سیما و منظر شهری
 • - عضو کمیته فنی سازمان پارک ها و فضای سبز
 • - عضو کمیته فرعی خدمات شهری
 • - عضو ستاد عملیات زمستانه
 • - مدیر اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز
 • - عضو کمیته سیاستگذاری بوستان ملی باراجین
 • - مهندس ناظر اجرای پروژه آب خام در فضای سبز
 • - مسئول نهالستان سازمان فضای سبز سال
 • - مسئول حفظ و نگهداری بوستان های سطح شهر سال
 • - عضو کمیسیون معاملات عمده سازمان های آتش نشانی، مدیریت پسماند، پارکها و فضای سبز، آرامستانها و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
 • - عضو کمیسیون ماده 7 فضای سبز شهرداری قزوین(کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز)
 • - عضو کمیسیون حفاری شهرداری قزوین

گزیده ی پروژه ها:

 • - اجرای پروژه بوستان 1000 هکتاری باراجین( طرح توسعه –اجرای سیستم آبیاری و...)
 • - جداسازی آب شرب شهری از فضای سبز( اجرای سیستم آب خام فضای سبز شهرداری قزوین)
 • - اجرای پروژه احیاء قنوات شهر قزوین( پروژه منتخب سازمان ملل Best Practice و مورد تقدیر شهرداری دبی)
 • - اجرای پروژه کمربند سبز حاشیه اتوبان قزوین زنجان
 • - طراحی و اجرای پروژه دهکده طبیعت شهرداری قزوین
 • - طراحی و اجرای پروژه بوستان خانواده(ملاخلیلا)
 • - عضو ستاد اجرایی اولین همایش باغستان سنتی قزوین
 • - پیگیر تصویب سازمان باغستان سنتی قزوین
 • - راه اندازی و تشکیل ستاد مدیریت بحران شهردای قزوین
 • - راه اندازی و تشکیل واحد HSE حوزه معاونت خدمات شهری( ایمنی، بهداشت و محیط زیست)