سازمان سرمایه‌ گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قزوین

 

مقدمه:

استان زرخیز قزوین قطب هایتک و دانش بنیان کشور، به عنوان یکی از مناطقی که دارای فرصت ها و مزیت های کم نظیری برای سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون است می تواند مورد توجه ویژه کارآفرینان و علاقه مندان به سرمایه گذاری قرار گیرد.

این استان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود در مسیر مهمترین شاهراه ترانزیتی بین المللی کشور واقع شده است و نقطه اتصال کریدور غرب به شرق و جنوب غربی به شمال شرقی کشور می باشد. علاوه بر این نزدیکی به تهران به عنوان اصلی ترین بازار انبوه کشور و هسته متراکم و جریان مالی و تجاری ایران فرصت های بی نظیری را برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان در قطبی که به لحاظ منابع انسانی و طبیعی از غنی ترین استان های کشور محسوب می شود فراهم آورده است. دشت حاصلخیز قزوین به عنوان مهمترین دشت های کشور، توانمندی ها و جاذبه های عالی گردشگری استان به عنوان یک مزیت رقابتی کمتر استفاده شده، ترانزیت با توجه به موقعیت بسیار خاص جغرافیایی استان، اقتصاد دانش بنیان با توجه به تمرکز مراکز متعدد و موفق علم و تکنولوژی در این خطه، صنعت مدرن به عنوان مزیت نسبی اصلی استان، محصولات ارگانیک و گیاهان دارویی، سرمایه گذاری در تولید و صادرات محصولات مغزافزاری و بسیاری دیگر از موضوعات قابل طرح، از فرصت ها و مزیتهای مورد توصیه برای سرمایه گذاری است.

  1. 1. دوره اول ( از سال 1380-1384)
  2. در این دوره، ساختار سرمایه گذاری و مشارکت ( اداره سرمایه گذاری های اقتصادی شهرداری قزوین ) با بخش خصوصی در شهرداری قزوین تازه تعریف شده بود، لذا تعداد محدودی قرارداد در ابعاد کوچک به لحاط ارزش سرمایه گذاری در قالب مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی منعقد شد.

2. دوره دوم ( از سال 1385-1388)

در ابتدای این دوره مجموعه به "مدیریت مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری قزوین" ارتقاء یافت، هم زمان با افزایش اختیارات و اهمیت موضوعات سرمایه گذاری و همچنین جو حاکم بر اقتصاد حاکم بر کشور اولین قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری با رویکرد "درآمد زایی پایدار" جمعا به ارزش حدود 200میلیارد ریال منعقد و به مرحله ی اجرا در آمد.

3. دوره سوم ( از سال 1389 تا سال 1391)

در این دوره نیز مجموعه سرمایه گذاری تحت عنوان مدیریتسرمایه گذاری همچنان به فعالیت خود ادامه داده و تعدادی قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی منعقد شده است.

4. دوره چهارم ( از سال 1392- 1395)

با عنایت به سیر مراحل تدوین اساسنامه و با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر قزوین، جهت ارتقای کمی و کیفی در اجرای پروژه های اقتصادی با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی، این مدیریت در مهر ماه سال 1392 به جایگاه "معاونت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین" ارتقا یافت. این معاونت با توجه به ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور و مقدمه مندرج در اساسنامه، وظیفه انجام کلیه امور مشارکتی در قالب طرح های مختلف توسعه شهری، عمرانی و خدماتی در شهرداری قزوین، مطابق با اهداف و رسالتهای کلان مدیریت شهری، بر عهده این معاونت می باشد. انعقاد قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری جمعا به ارزش حدود 3000 میلیارد ریال با بخش خصوصی از مهمترین دستاوردهای این حوزه معاونتی طی این دوره بوده است.

5. دوره پنجم ( از سال 1396 تاکنون)

در ابتدای این دوره با توجه به ابلاغ چارت جدید شهرداری ها از سوی وزارت کشور "سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین" درحال شکل گیری می باشد و در مجموعه شهرداری قزوین ارکان سازمان و ساختار سازمانی، نسبت به تدوین و تصویب فرآیندهای مربوط به سرمایه گذاری بر روی املاک متعلق به شهرداری و نیز بخش خصوصی اقدام و به منظور مدیریت یکپارچه و ساماندهی پروژه های مشارکتی در حوزه سرمایه گذاری مناطق، دستورالعملی در راستای تبیین فرایند انجام کار و نحوه تشکیل هیأت های اجرایی مناطق تدوین و ابلاغ گردیده که طی مراحل و تشریفات کارشناسی موجب ایجاد رویه در سازمان و مناطق سه گانه شده است.
مبنای اصلی فعالیت های سازمان اهداف و وظایف تعیین شده در اساسنامه مصوب وزارت کشور و شیوه نامه شورای اسلامی شهر قزوین بوده است و سیاست گذاری و تعیین چارچوب سرمایه گذاری در برنامه توسعه شهر قزوین مندرج در تبصره های بودجه شهرداری قزوین می باشد.

  1.  

  2.